Monday, June 1, 2015

Từ Giã

Hình Thái Trung

... Anh ra đi không một lời từ giã
Em có buồn xin oán trách anh đi ...

 

   Anh viết cho em thư buồn từ giã
   Nhưng nửa đường anh xé gởi cho mây
   Anh không thể gặp em rồi từ giã
   Rồi đau buồn, hứa hão phút chia tay.


... (đọc tiếp)

(1986 / 2012)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment