Wednesday, June 3, 2015

Chuyện Con Diều

Có yêu thì cứ nói yêu
Yêu mà không nói như diều đứt dây
Đứt dây gió thổi diều bay
Bay lên trời mất, đông tây phương nào
Một ngày diều đậu cây cao
Thân diều an phận tan vào lá che

      ~~~
   Năm tháng thời gian đưa
   Một hôm anh gọi lại
   Giọng anh vẫn như xưa
   Cái thẹn thùng vẫn vậy


... (đọc tiếp)

Hình Thái Trung

(11/03/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment