Thursday, June 11, 2015

Mưa Lầm Lì

Anh còn nhớ bữa đầu thuở ấy
Anh ngước lên ngỡ chuyện hoang đường
Lớp kỹ sư hiếm mòn con gái
Em đi qua dáng thật dễ thương

Em đi chung cười cùng lũ bạn
Thấy đâu thằng kiến cận khòm lưng
Em là hoa, bướm theo hàng vạn
Anh như cỏ dưới hoa làm chưng

Anh cỏ dại, cỏ tình khờ ngốc
Chỉ chuyện với cô gái trên trăng
Những đêm dài viết bài tin học
Giấy trắng kề bên, thơ chị Hằng

Trên trang giấy anh viết bài thơ
Chuyện chàng khờ gặp cô gái đẹp
Chàng cầu nguyện Hằng Nga làm phép
Tạo dịp cơ duyên ghép dây tơ

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(25/05/2014)


Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment