Saturday, July 28, 2012

Bài Thơ Một Chữ

Ai nghe chuyện bài thơ một chữ
Chuyện chàng trai lên núi thỉnh thầy
Thưa thầy, ý nghĩa của muôn sự,
Thầy dạy cho con, đội ơn thầy.

Con, đời là bài thơ một chữ.
Và thầy thổi nhẹ một chữ "Vu"
Vu như biển trời cao đất bự,
Đời vô vi, và tình hạnh tu.

Thưa thầy, như thế con từng trải
Đời con, con gái là số một
Con có bài thơ, tựa "Tán Gái"
Cũng chỉ một chữ, một chữ "Bộp!
"
Hình Thái Trung

(20 Tháng 10, 2010)