Friday, February 10, 2012

Đổ Rác Đêm Sao

Mỗi lần ra sau vườn đem rác đổ
Là một lần được ngắm mấy vì sao
Mỗi con người số phận như có chỗ
Sao hàng triệu, số mình ở sao nào?

Một ngôi sao lấp lánh hơn đám sao
Chắc là sao minh tinh một cô gái
Sao muốn người để ý nên làm cao
Tôi đứng nhìn sao, nháy mắt trở lại

Có những ngôi sao của chuyện tình bỏ
Sao buồn mờ mờ trốn giữa mây tầng
Có phải sao khóc hay là sương cỏ
Mà tay tôi ướt lượm rác ngoài sân

Trăng là công chúa, sao là hiệp sĩ
Đêm nay trăng khuyết, sao bu si tình
Sao bao quanh nhưng sao nào được ý
Trăng quá kêu sa, sao vẫn một mình

Rác đổ xong rồi, đêm khí lành lạnh
Tôi trở vào nhà. Thôi chào ngàn sao
Vợ tôi chờ, ôm tôi - "Anh có lạnh?"
Khi vợ tôi cười, mắt lánh như sao.Hình Thái Trung
(14 Tháng 8, 2011)