Đó Tới Giờ

Tháng 7, 2011 - Người Việt Illinois số 345 đăng bài thơ Cho Anh Hôn Tay.

3/2/2011 - Đốc Ngu dựng được trang web muse.docngu.com để dùng cho tập thơ Con Cóc Ngược.

29/11/2010 - Anh Francis Khúc, Tống Biên Tập tờ Người Việt Illinois, đã nhận đăng thơ Đốc Ngu hàng tháng, bắt đầu bằng số 339 (1/2011). Bài thơ đầu anh chọn đăng là bài Hôn Lạnh tại vì lúc đó Chicago mùa đông rất lạnh.

9/10/2010 - Chị Lan GK đã nhận lời kiểm lỗi chính tả trước khi Đốc Ngu đăng những bài thơ lên mạng. Chị người Bắc lại học môn Việt văn. Đốc Ngu hồi nhỏ học chương trình Pháp, đến lớp 6 mới viết bài chính tả Việt đầu tiên (điểm 0/20). Đốc Ngu nói tiếng Việt cũng "sai", do đó viết cũng sai tùm lum. Bài thơ đầu chị sửa là Ngủ Võng.

26/9/2010 - Đốc Ngu liên lạc được với B.S. Thái minh Trung đang là hội trưởng Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật tại vùng Nam Cali. Anh là người bạn chung trường trung học Lycée Fraternité / Bác Ái với Đốc Ngu. Bắt đầu vời bài thơ Lỡ Tình Ca, Đốc Ngu mượn những tấm ảnh nghệ thuật của anh để tô điểm những bài thơ Con Cóc Ngược.

29/8/2010 - Đốc Ngu ra blog site docngu-muse.blogspot.com để gom những bài thơ lại thành Tập Thơ Con Cóc Ngược. Tên tập thơ này là vì vợ Đốc Ngu nói là "anh chỉ toàn làm thơ con cóc".

Cuối 2009 - Đốc Ngu bắt đầu làm thơ lại, đọc cho bạn bè nghe trong những buỗi hợp mặt. Lấn cuối Đốc Ngu làm thơ siêng năng là cách đây hơn 25 năm trước, lúc thời sinh viên. Hỏi tại sao bây giờ làm thơ lại, Đốc Ngu nói là "mid-life crisis".