Tuesday, July 7, 2015

Cành Hoa Hồng

Một giọt nước mưa
trên cành hoa hồng
Nước mắt em vừa
đọng chút mi cong

Cánh hoa đợi mong
cơn mưa từ xa
Giọt nước sau tròng
đợi buồn mà ra

Ôi buồn dây dưa
vì thương nhớ ai
Hoa ôm giọt mưa
vào nhuỵ giấu phai

Mỗi sáng hoa tìm
một chút vết sương
Em ôm con tim
chờ câu yêu đương

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(2011)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment