Sunday, July 26, 2015

Em Làm Thơ

Hôm nay em làm thơ
Hồi đó chưa bao giờ
Từ ngày mình quen nhau
Chỉ mình anh làm thơ

Anh làm thơ tình ái
Anh viết tặng em thường
Mới viết xong "Mười Thương"
Anh nắn nót chữ mãi

Thơ em tựa "Ghét Anh"

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung
(16 Tháng 11, 2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment