Saturday, July 25, 2015

Trăng Chờ

Trời đã sáng, trăng sao chần chừ
Trăng chưa lặn trăng vẫn chờ ai
Trăng nằm nghiêm nấn níu đêm dài
Trăng không ngủ tuy trăng đã mệt

Khuất đầu ngọn cây 
trăng chênh chếch
Qua một đêm, trăng chỉ mờ mờ
Mây ửng phía đông nhìn trăng chờ
Phải trăng một mình chờ đợi nắng?

Anh đứng từ sớm, ngoài đường vắng

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(2011)


Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment