Tôi Là

Đốc Ngu sinh tại Sài-Gòn. Lúc nhỏ học trường Lycée Fraternité, St. Exupéry, Marie Curie. Sau 1975, học trường Bác Ái, Chu-văn An và Hồng Bàng. Vợ nói "sao anh học nhiều trường thế"!

Đốc Ngu vượt biên qua Mã Lai năm 1979, ở trại tỵ nạn Pulau Tengah. Qua Mỹ năm 1980 và định cư tại vùng Chicago, tiểu bang Illinois. Ngoài tài làm thơ, Đốc Ngu còn có tài xúc tuyết nữa.

Đốc Ngu ra trường kỷ sư với bằng BS in Electrical Engineering (UIC - high honor), MS and Ph.D. in Computer Science (IIT). Gặp vợ trong trường đại học. Vợ thắc mắc "ngày xưa cua em sao chẳng thấy bài nào cả". Dĩ nhiên rồi - thơ thất tình mà tặng người yêu thì không khá!

Đốc Ngu sáng lập và là tổng giám đốc hãng Viba Fima, inc. Hãng hiện thời đang tập trung phát triển vùng Chicago với The Chicagoland Vibary Network.