Sunday, July 26, 2015

Mười Ghét

Ghét em sao để anh chờ
Mỗi khi anh trể, làm lơ ghét nhì
Ghét ba em chẳng nói nhì
Bắt anh phải đoán biết chi mà chiều
Ghét tư em nói hơi nhiều
Anh nghe phát mệt muốn điều hụt hơi
Ghét năm anh rũ đi chơi
Em làm nũng nịu, phải dời, tức thôi
Để rồi ghét sáu, thiên lôi!
Anh công việc bận, em đòi đi chơi!
Ghét thêm bảy tám đi đôi
Anh hôn, em chẳng cho môi, giận rồi
Giận qua, giận lại một hồi
Đến khi em chịu, anh hôi miệng rồi

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(11 Tháng 11, 2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment