Friday, July 24, 2015

Ảo Ảnh

Hôm qua là ảo ảnh
Tình yêu đến như cánh vụt bay
Như men thoáng hương say
Cho tương tư sáng nay vương tình

Đôi ta bóng với hình
Anh như bóng khép nhìn em thôi
Trên sân khấu cuộc đời
Em là tiếng hát người tán khen

Anh ngồi giữa đám đen
Mắt theo em nhẩy đèn chớp nháy
Áo em căng bốc thấy
Sâu nét chẻ nồng cháy da ngà

Ôi hai đồi nhũ hoa...

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(11 Tháng 12, 2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment