Sunday, July 5, 2015

Xuân Tháng Chạp

Trời mây xám, trời đông thấp thật buồn
Gió đẩy mây về cuối chân trời tối
Gió xoáy tuyết theo điệu vũ quay cuồng
Gió kiệt sức, tuyết lả trên cành mỏi

Hàng cây trần soi bóng gầy run rẩy
xuống mặt hồ, mặt nhăn sóng nhọc nhằn
Nước váng đá tạt vào bờ cỏ cháy
Tuyết lát cỏ, mịn màng giữ dấu chân

Hai dấu song song giữa chiều xuống nhanh
Đèn phố đêm kéo bóng dài khép nép
Hai bóng vào nhau, em dựa vai anh ...
Rồi trong công viên mùa đông tháng chạp,

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(27 Tháng 1, 2015)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment