Friday, September 23, 2011

Như Một Lần

Như một lần mưa
Trên đất khô cằn
Như được một lần
Yêu một thuở xưa

Hỡi mặt trời tối
Xuống mặt hồ đen
Hỡi những lần ghen
Theo lời giả dối

Em đã đi rồi
Và em đi mãi
Nhẫn trao trả lại
Đeo một lần thôi

Rồi có một lần
Gặp em trên phố
Tim anh giông tố
Quay vội bước chân

Nhưng em gọi chờ
Như lần tình củ
Rồi anh tỉnh ngủ
Như một lần mơ

Hình Thái Trung
(16 Tháng 6, 2011)

Monday, September 12, 2011

Chia Nửa Vầng Trăng

Hình Thái Trung
Yêu nhau gì cũng chia nhau
Bên hồ nằm ngắm trăng cao tròn thề
Chung quanh thiên hạ đã về
Chỉ còn hai đứa nằm kề ngắm trăng
"Em ơi có thấy chị Hằng
Hàng đêm trang điểm ai chăng người tình"
"Em nhìn em chằng thấy hình
Cô Hằng, chú Cuội, thỏ xinh gì gì
Anh sao mơ mộng quá đi
Người ta đã đến bằng phi thuyền rồi"
Cầm tay dẫn xuống dốc đồi
Đến bên bờ nước, trăng soi bóng ngài
Dọc tay sẻ bóng làm hai
"Bên đây em thực, phần này anh mơ
Trăng anh anh để làm thơ
Vầng trăng anh quyện vần thơ trữ tình"
Em thương đứng đó làm thinh
Chờ cho nước lặng tròn hình trăng xoan
Dốc bình múc nước trăng vàng
"Bình này em để trên bàn của anh
Bao giờ anh hứng thơ tình
Anh nhung, thì nhớ tình mình đêm trăng."
(31 Tháng 7, 2011)