Saturday, April 16, 2011

Đêm Không Ngủ

Đêm nay đêm không ngủ
Ngồi nhìn ánh trăng lên
Ngồi nghe chim đêm hú
Bên khu rừng không tên


Bỏ thêm củi vào đây
Lửa tích tách nghịch ngợm
Khói mờ cuộn lên mây
Cây nghiêng tàn nghe lóm


Cười nói chạy quanh vòng
Côn trùng lên hòa tấu
Bắp nướng trên lửa hồng
Nồi chè đem ra nấu


Đêm nay đêm không ngủ
Mang đàn ra du ca
Những bài lên đàng cũ
Vọng từ tuổi ngày xa


Ai vào bản tình tứ
Tất cả thành tình nhân
Trăng soi mặt quá khứ
Gió đưa nhạc lâng lâng


Càng vào đêm buồn ngủ
Ngồi gần nhau hơi ấm
Sương rơi ướt lá rũ
Kéo vào lều, rượu nhấm


Một người kể chuyện ma
Đêm rờn rợn tối om
Gió ngoài thổi ... Hay là?
Một chàng lấy cớ ôm


Đêm nay đêm không ngủ
Dựa vai đôi vợ chồng
Gục gà vòng bằng hửu
Cố chờ ánh rạng đông


Lừ đừ mắt nửa ngủ
Nghe chim mai líu lo
Ra lều tỉnh cả lũ
Đón bình minh co ro 


Hình Thái Trung

Hình Thái Trung

(22/03/2011)