Tuesday, August 31, 2010

Mưa Ca

Mưa rơi lưa thưa
Trên thành phố buồn
Giọng hát ai buồn
Nhòa với cơn mưa

Mưa rơi dây dưa
Dài như cuộc đời
Như tình xa xưa
Mưa buồn chơi vơi

Ai đứng dang tay
Hứng mưa vào mình
Như người giữ tình
Tình luồn qua tay

Cục đất ngoài mưa
Tan thành trăm ngàn
Một lần tình lừa
Bao giờ tim tan?

... (đọc tiếp)

     Hình Thái Trung

(1984)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

Sunday, August 29, 2010

Bầu Cua Cá Cọp

Bầu cua cá cọp, mại vô!
Một đồng đặt xuống, lắc tô trúng liền!
Đàn ông, con cá đặt tiền
Ca bài con cá, vợ hiền cơm canh
Con nai cũng để mấy anh
Anh nào trúng được, xin anh bẻ sừng!
Các bà bầu cái xin đừng
Trừ khi muốn lắm cho chung vô nhiều
Con gà có móng độc chiêu
Dí vào đúng chổ, sướng kêu khắp nhà
Con tôm râu dưới rườm rà
Đàn ông xin phép, đàn bà cho chơi
Con cua xin để cho tôi
Làm thơ ngang quá... Xin mời bầu cua!
    
Hình Thái Trung
(Tết 2010)