Sunday, July 5, 2015

Cãi Lộn

Hôm qua:
Em: Anh thật vô duyên
Anh: Em thì lắm chuyện
Em: Bảo anh đừng làm
Anh: Em lại nói nhảm
Em: Anh được cóc gì?
Anh: Em nói khéo nhỉ!
Em: Anh nói dở hơi
Anh: Em hay làm tới
Em: Bực anh quá đi
Anh: Ừ, anh là con khỉ!
Hôm nay:

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment