Saturday, July 4, 2015

Gái Đô Thành, Trai Đồng Quê

Em là con gái đô thành
Anh thì muốn lập gia đình đồng quê
Tình mình khó đến phu thê
Trừ khi bỏ ruộng anh về với em
Đô thành đèn sáng ban đêm
Đồng quê tối đến tối om tối mù
Cuối tuần ở ruộng như tù
Shopping thì ít, thật cù lần ghê
Việc em ở tình gồ ghề
Có đường tiến chức, đê mê lương tiền

Ba năm sống ở thành trên

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(2011)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment