Saturday, July 25, 2015

Chuyện Cô Bạn Gái

Tôi có một người bạn
Lận đận chuyện tình yêu
Cuộc đời cô ngao ngán
Giờ tuổi gần xế chiều

Cô cũng có người bồ
Hai người thương tha thiết
Chẳng biết chuyện đẩy xô
Mà rồi thành cách biệt

Lần cuối tôi gặp cổ
Vẫn duyên dáng như thuở
Người vậy sao không chồng
Phỏng tình sợ lửa lòng?

Một hôm nhận thiệp hồng

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(7 Tháng 11, 2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment