Saturday, July 18, 2015

Đếm Mưa

Em ngồi đếm hạt mưa
Một, hai, ba, ngàn, triệu
Lỏng tỏng trên mái nhà
Ông trời lại đi tiểu

Em thường nghĩ vu vơ
Những lần đợi anh chờ
Em bịt tai đếm sấm
Thiên lôi thích đánh rắm! 

Em ngồi đếm xe thưa
Đèn pha như mắt mèo
Mèo bắt con chuột chưa
Chuột đạp xe ướt nheo

... (đọc tiếp)
         Hình Thái Trung
(23 Tháng 9, 2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment