Sunday, July 26, 2015

Cùng Em Trường Củ

Về thăm trường cũ
Thuở bắt đầu yêu
Kỷ niệm như ngủ
Dồn dậy dập dìu

Hàng cây bên cửa
Anh từng khắc tim
Quang tên hai đứa
Giờ đây mãi tìm

Thư viện bí mật
Nhớ chổ hẹn hò
Bụi xưa đã mất
Thời gian bụi tro

Chùm cây bông đỏ
Ngày xưa hái trộm
Cây bông còn đó
Còn đâu nghịch ngợm

Trên con đường này
Gặp em ngày ấy

... (đọc tiếp)
    Hình Thái Trung

(16 Tháng 7, 2011)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment