Monday, June 15, 2015

Thăm Chicago

Có ai một lần thăm thành phố
Nhìn nắng biển hồ nhảy nhấp nhô
Nắng tràn bãi cát băng qua lộ
Đến dãy cao tầng kiếng làm sô

Con đường Hoành Tráng xe nối đuôi
Bảng to mời mọc đủ hàng hiệu
Người đi đông đúc tạt ngược xuôi
Đồ sang, đồ thường, mặc đủ kiểu

... (đọc tiếp)
     Hình Đốc Ngu

(30/06/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment