Sunday, June 21, 2015

Thương Em Đường Luật

Thương em thật nhiều biết để đâu?
Nghĩ đến em hoài để lên đầu
Em đến anh nhìn, để khoé mắt
Em đi anh nhớ, để tim đau
Em xa, tay viết thư tình gởi
Em về, chân đứng mỏi đợi chầu

... (đọc tiếp)
Hình Thái Trung - Private Collection

(14/9/2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment