Sunday, June 7, 2015

Mưa Bong Bóng

Trời đang trong đột nhiên mưa rào
Ngay cả nắng cũng hỏi tại sao
Tôi đứng trong nhà ngạc nhiên với
Trưa hè em hẹn nhưng chưa tới

Nắng giận bỏ đi để mặc mưa
Mưa rơi vô tình nũng dây dưa
Tôi nhìn con đường buồn vắng lặng
Lún đất khô cằn lên nước cặn


... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung
(02/04/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment