Saturday, June 20, 2015

Đêm Cúp Điện

Đêm hôm nay trời thật dể thương
Sao kéo từ đâu hội rầm về
Trăng soi bóng cột dài lê thê
Đêm nay cúp điện tối khắp phường

Cửa sổ mở toang đón gió đường
Gió hầm thêm nóng nến lu lu
Song cửa ngang dọc như song tù
Xe qua rọi bóng giỡn lên tường

... (đọc tiếp)
    Hình Thái Trung

(21/5/2015)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment