Saturday, June 6, 2015

Hai Cái Bánh Bao

Có hai bánh bao
Em lấy bên phải
Anh lấy bên trái
Hết hai bánh bao

Em ăn phần em
Ngon quá, ngon quá
Ăn trọn mới đã
Cho hết thòm thèm

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung
(11/03/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment