Wednesday, June 10, 2015

Đánh Bóng Bàn


Vợ tôi hỏi đùa
"Anh đánh bóng bàn
Anh thắng hay thua?"

Tôi từng nói cao
Là mình đánh giỏi
Bây giờ vợ hỏi
Trả lời làm sao?

"Em ơi anh thắng
Tụi nó dữ lắm
Nhưng anh may mắn"

Vợ tôi thắc mắc
"Anh thắng thế nào?"
Tôi đành nói thật

"Anh thắng hai bàn
Rồi thua bốn trận
Nhưng thua vẻ vang

... (đọc tiếp)

     Hình Thái Trung
(01/05/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment