Monday, June 8, 2015

Mùa Sương Mù

Dáng ai mờ ảo, mùa sương mù
Bóng niềm từ cõi tâm tư hoài
Dang tay vói kỷ niệm phù du
Mở tay chỉ thấy sương mù bay

Chân ai lạc bước, mùa sương mù
Theo tiếng chim xuân dẩn dấu tình
Tìm lối tình yêu lối vi vu
Dừng chân ngoảnh lại sương mù quanh 

... (đọc tiếp)
     Hình Thái Trung

(03/05/2014)


Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment