Sunday, June 21, 2015

Đi Cruise

Bước lên một bước
Trước là con tàu
Sau là bến cảng
Ngán quá đi cruise
Tui sợ biển đại
Tại từ vượt biên
Thuyền nhỏ mong manh
"Anh đừng có sợ"
Vợ bảo tui đi
Thì đành đi cruise

... (đọc tiếp)

Hình Đốc Ngu

(15/9/2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment