Monday, June 15, 2015

Chơi Tóc

Cuộn tóc em lên
Trên mắt hồ nước
Mướt sợi đen láy
Thấy mà dễ thương

Giường nằm cởi trần
Mân mê cuộn tóc
"Tóc mà bung ra
Là em giận đấy"

Mấy sợi tóc rời
Chơi cuộn ngón tay
Bay thơm mùi gội
Gối giữ hương hoài


... (đọc tiếp)
Hình Thái Trung - Private Collection

(28/12/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment