Sunday, June 21, 2015

Cởi Áo

Bàn tay anh nhẹ
Vuốt áo em thật mỏng
Anh vuốt thật nhẹ
Áo chuyền làn hơi nóng

Anh xoa chầm chậm
Đôi vai mùi tóc dịu
Tay theo chầm chậm
Đường lưng ôm dáng liễu

Anh nói nho nhỏ
Áo em thơm mùi giặt
Anh nhắc nho nhỏ
Chuyện lần đầu gặp mặt

Anh vén chút áo
Rốn tròn nền da mịn
Anh vén thêm áo
Tay lần đến chỗ kín

... (đọc tiếp)
Hình Thái Trung - Private Collection

(3/1/2013)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment