Saturday, June 20, 2015

Đầu Thu Đi Bộ Phố Chicago

Những đôi chân dài trên đường phố
Làm nóng hơi mát mới thu vào
Những váy ngang đùi vừa thiếu khổ
Vừa khổ lòng người đi phía sau

Cô gái đi trước tee xát eo
Tee trắng giữ màu nắng cuối hạ
Tóc óng vàng mùa thu chạy theo
Mượn màu tóc điểm đầu ngọn lá

... (đọc tiếp)

(26/12/2014)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

No comments:

Post a Comment