Sunday, September 26, 2010

Lỡ Tình Ca

Hình Thái Trung
Người lỡ có yêu ai
Đừng yêu chỉ một người
Tình lỡ có cao bay
Thì ngươi không hận đời

Đời nở đã thương đau
Thì sao không lừa đời
Yêu trăng mà làm chi
Khi trời triệu ngàn sao

Tình vỡ từng ly ti
Cho ngươi đếm hận thù
Tình một là tình ngu
Khi đời cả ngàn si

Ta lỡ đã yêu ai
Mà yêu chỉ một người
Người ấy đã cao bay
Còn ta? Ngẩng mặt cười...

(1984 / 2010)

2 comments:

  1. Bài thơ này tôi viết vào khoảng năm 1983 hay 1984. Sau này tôi làm mất bài thơ, chỉ còn nhớ 4 câu đầu và 4 câu cuối. Năm nay tôi viết trám 8 câu giữa. Tôi cứ thắc mắt, 8 câu hồi trẻ mình viết ra sao?

    ReplyDelete
  2. Bài thơ này là một trong những bài thơ "ca". Thay vì chỉ đọc, các bạn có thể ngân nga như một bài ca.

    Các bạn thích loại thơ ca này, xin mời các bạn viếng bài thơ
    Mưa Ca hay bài Dốc Núi Ca.

    ReplyDelete