Sunday, September 5, 2010

Houston Gặp - Bác Ái HoàiBạn ơi còn nhớ nhau không
Ai về Nguyễn Trải ghé trường xưa thăm
Còn nhau xa mặt chục năm
Ai sờ tường củ trăm năm bụi đời
Im, nhìn, tay bắt, khóc cười
Học trò vang bóng sân chơi phượng hồng
Ôm nhau thâu ngắn trùng phùng
Áng mây tỏa bóng chuông đồng hồ cao
In vào tâm não có nhau...

1 comment:

  1. Bài thơ này kỹ niệm ngày Reunion 2010 của học sinh trường Bác Ái (Lycée Fraternité trong Chợ Lớn) tại Houston, TX.

    Mỗi câu lục bát, câu đầu là cho cuộc hợp mặt, câu sau là cho kỹ niệm trường. Ngoài ra những chữ đầu của mỗi câu tạo thành B-A-C A-I H-O-A-I, cũng là tựa đề của bài thơ.

    ReplyDelete