Thursday, September 9, 2010

Lo Cưới

Hình Thái Trung

Đi đường lượm được đồng hai,
Đem về bỏ ống, chờ ngày lấy em
Bên đầm anh hái hoa sen
Mình cài áo giấy, xếp đèn vu qui
Qua đồng thấy cỏ xanh rì
Em xin mấy nhẩn, anh thì đan cho
Bây giờ anh đủ hết đồ
Em đi em lấy thằng giầu xóm trên.

(2010)

1 comment:

  1. Ngày ngày tôi đi làm, đi bộ trên đường phố Chicago, từ trạm xe lửa đến sở làm. Lâu lâu trên đường thấy ai làm rớt đồng xu. Tôi không giám lụm. Ngừng lại lụm là người đi phía sau ngừng không kịp là nhào lên mình. Thôi dùng đó lấy hứng làm bài thơ vậy.

    ReplyDelete