Saturday, September 4, 2010

Đi Khám Răng

Đi khám răng... Sợ!
Chần chừ hoài... Nhát!
Bửa nay đi... Vợ!
Cằn nhằn riết... Nạt!

Ngồi vào ghế... Help!
Đèn bật lên... Ghê!
Cô nha sĩ... Đẹp!
Muốn ngồi hoài... Dê!

(2010)

1 comment:

  1. Tiết rằng vợ tôi chọn cho tôi một anh nha sĩ. Được một cái là anh nha sĩ bạn của chúng tôi này làm rất mát tay.

    ReplyDelete