Friday, September 3, 2010

Kỹ Sư Thất Tình

Đây là kỹ sư
Không bằng bác sĩ
Đây làm thi sĩ
Tặng ấy bài thơ

Thơ đây con cóc
Mong rằng ấy đọc
Ấy không thèm mở
Đây buồn muốn khóc

Ấy giờ có chồng
Chồng là bác sĩ
Nhà rộng mênh mông
Xe Ca-đi Mỹ

Đây làm đủ tiêu
Sáng nay giở mền
Vợ nằm kế bên
Đẹp hơn ấy nhiều

(2010)

1 comment:

  1. Ngày tôi là sinh viên, có một người con gái thích tôi, nhưng tôi không đáp lại. Năm ấy tôi ra trường kỹ sư. Người con gái ấy bỏ đi, bây giờ lấy chồng bác sĩ, sang hơn tôi nhiều!

    ReplyDelete