Saturday, September 4, 2010

Nằm Nướng Chủ Nhật

Thức dậy. Nắng thủy tinh.
Nhà đi vắng. Một mình.
Cắc! Căn phòng cũ thở.
Gió nhẹ, cửa sổ mở.

Nằm nướng. Mong lung nghĩ...
Năm mươi, già chưa nhỉ?
Lưng đau, thôi già rồi!
Không! Chắc nằm nhiều thôi!

Cuộc đời sống hơn nửa
Ngày lại ngày bình thường.
Đem cơm về ba bữa
Mất hết mộng phi thường.

Phải thay đổi! Đúng rồi
Đời quá ngắn để chơi!
Nào dậy lại bàn viết
Viết cuốn truyện để đời.

... (đọc tiếp)
Hình Thái Trung

(2010)

Bài thơ trọn được đăng trong sách máy "Một Con Cóc cho Việc Nghĩa". Tiền thu bán sách sẽ được dùng cho việc nghĩa. Mời các bạn ủng hộ.

1 comment: