Saturday, September 4, 2010

Dốc Núi Ca

Đường lên sơn cước
Bước trên sỏi đá
Lá mềm đêm sương
Đường lên non nước
Bước quanh ngọn suối
Núi mờ hơi sương
Đường leo dốc núi
Chiếu trăm ngàn tía
Phía trời hừng đông
Vòng mây đỏ thắm
Chấm hồng đầu thông
Lòng ta phơi phới
Tới trên đỉnh núi
Cúi chào bình minh

(2010)
Hình Thái Trung

1 comment:

  1. Đây lại một bài thơ "ca". Thay vì đọc thơ, tôi xin mời các bạn ngân nga bài này.

    Tôi làm bài này ngân nga bằng cách thay vì vần chữ ở cuối câu, tôi vần chữ cuối của câu đầu với chữ đầu của câu sau. Đúng là "ngồi buồn chế kiểu làm thơ"!

    ReplyDelete