Sunday, November 7, 2010

Tình Trở Lại

Hình Thái Trung
Tình này còn tình ta
Khi tình tưởng đi xa
Bây giờ tình trở lại
Ta dài đêm khắc khoải

Ta tưởng ta đã xóa
Tên người trong tiềm thức
Một phần tim ta khóa
Giam dần nỗi niềm nhức

Bây giờ người trở lại
Mắt vẫn thu hồn ta
Nụ cười làm ta dại
Dáng người quá kiêu sa

Tình này còn tình ta
Khi ta cố đi qua
Ta hong mối tình mới
Sao người về khêu gợi?

Nhưng người không trở lại
Người dùng ta làm ghen
Ta không phiền bị hèn
Cám ơn người đi mãi

(2010)


No comments:

Post a Comment