Saturday, November 13, 2010

Thơ Gởi Anh NgạnKính thưa anh Ngạn (Thúy Nga)
Tôi đây thi sĩ hiệu là Đốc Ngu
Tôi tuy âm nhạc lù mù
Nhưng xin đề nghị ý thu băng hình
Chủ đề "Nhạc Tự Thơ Tình"
Gồm toàn bản nhạc lời thành từ thơ
Cuộc đời của những nhà thơ
Xin anh nghiên cứu, trình cho mọi người
Người xưa tác phẫm để đời
Và cùng thi sĩ hiện thời đang lên

Tôi thì cũng muốn có tên
Mong tìm nhạc sĩ trống kèn phỗ thơ
Anh thì biết rộng, xin nhờ
Lên xem, giới thiệu trang nhà Đốc Ngu:
http://muse.docngu.com
Khi cần liên lạc Đốc Ngu
Xin anh sử dụng điện thư chỗ này:
docngu@hotmail.com

No comments:

Post a Comment