Thursday, October 14, 2010

Chiên Chả Giò

Hình Đốc Ngu
Hai tiếng chiên chả giò
Làm được một bài thơ
Dầu sôi, cái tay phỏng
Chu choa, thơ nóng bỏng

Vợ bảo đành phải chiên
Còn thơ là chuyện riêng
Thơ tục ly-kỳ lắm
-- Chả giò chấm tô mắm!

Chả giò nóng đem ra,
Mọi người ăn xuýt xoa
Bài thơ nên ra đọc
Vừa ăn vừa nghe tục?

Vợ nghe nói, tá hỏa!
Thế là xóa bài thơ.
-- Tô mắm và cuốn chả
Chạ nhau biết bao giờ?


(2010)

1 comment:

  1. Các bạn nào thích thơ tục một tí thì xin mời đọc bài thơ Bầu Cua Cá Cọp, hay là bài Bài Thơ Cóc Ngược.

    Mấy bài trên là hiền cả. Tôi có viết mấy bài tục hơn chút nữa. Tôi chờ vợ kiểm duyệt rồi sẽ đăng sau.

    ReplyDelete