Thursday, August 18, 2011

Chừng Nào

Hình Thái Trung

Chừng nào năm ngón thành mười
Nhìn bằng mắt nhắm, em mời chàng qua
.


Em ơi, đưa lấy bàn tay
Cho anh nắm lấy, nhân hai ngón tình
Hàng đêm anh ngủ một mình
Nằm mơ mắt nhắm thấy hình của em


Chừng nào trời đất đừng quay
Loài người biến mất, em đây thương chàng


Cho môi quyện lấy vào nhau
Hôn nhau nhắm mắt, địa cầu ngừng quay
Hôn nhau cho đắm tình say
Chung quanh ai mặc, chỉ đây đôi mình


Chừng nào nắng chiếu ban đêm
Mây bay dưới đất thì em của chàng


Vặn đèn nắng chiếu ban đêm
Nhưng anh tắt lấy để ôm lấy nàng
Trên giường nắm xấp nằm ngang
Cho anh nhập nội, chín tầng mây xanh

(26 Tháng 9, 2010)

1 comment:

  1. Hôm đó tôi đi đường tự nhiên nhớ đến câu ca dao học ngày xưa, bắt đầu bằng chữ "chừng nào". Tôi mới tìm trên mạng thì mới biết những câu ca dao loại này là thuộc vùng Đồng Nai Cửu Long. Vì dụ như:

    Chừng nào cạn lạch Đồng Nai
    Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền.

    Mời các bạn đọc thêm về những câu ca dao này.

    ReplyDelete