Thursday, June 30, 2011

Cô Kiếng Đen

Cô gái mang kiếng đen
Gặp cô chuyến xe chiều
Cô đẹp tôi muốn khen
Nếu tôi gan hơn nhiều

Cô gái mang kiếng ơi
Tôi ngồi xéo bên phải
Nếu tôi mở miệng cười
Cô có cười trở lại?

Nắng chiều xuyên kiếng xe
Dội trên kiếng đục tròng
Mắt cô mắt kiếng che
Phải cô nhìn tôi không?

Thôi để tôi ngắm cô
Để tôi ngước trộm nhìn
Mắt cô kiếng đen ô
Cô ngồi sao lặng thinh?

Xe lửa gần tới ga
Oang oang tiếng ống loa
Cô động đậy vươn vai
Cho ra tiếng thở dài

Thỉ ra lúc nãy giờ
Trong lúc tôi chăm chú
Trong lúc tôi ngồi mơ
Thì ra cô đang ngủ.
Hình Thái Trung

(22/2/2011)

1 comment:

  1. Nếu bạn thích bài Cô Kiếng Đen, xin mời bạn ghé qua đọc bài Trên Chuyến Tàu Mai. Hai bài này tôi viết cách nhau khoảng 27 năm. Bài Trên Chuyến Tàu Mai, tôi viết thời còn sinh viên lấy xe lửa đi vô trường đại học. Hai mươi mấy năm sau, tôi cũng đi xe lửa, nhưng lần này để đi cày. Trên xe nhiều người mang kiếng đen, đàn ông có, đàn bà có, gợi ý tôi viết bài Cô Kiếng Đen.

    ReplyDelete