Monday, May 23, 2011

Bồng Em

Lâu lắm rồi anh không bồng em
Lần cuối anh bồng biết bao giờ
Bữa nay anh thử bồng lại xem
Từ đây đến đầu giường thôi mờ


Em nhớ đêm tân hôn, anh bồng
Em gọn trong tay, em nhẹ hỏng
Hai đứa lần đầu biết gì không
Mò mẫn cũng rồi thành nóng bỏng


Những lần anh bồng càng lúc vắng
Anh thì bụng phì, em thêm nặng
Anh nói -- em đẹp vẫn như thường
Chỉ thêm da thịt để anh thương


Ô bồng được rồi! Tưởng là khó!
Ôi thôi té rồi! Vấp góc tường
Thôi té chỗ nào ôm chỗ đó
Yêu nhau dưới đất như trên giường
Hình Thái Trung

(6 Tháng 11, 2010)

1 comment:

  1. Một người bạn tôi hỏi chữ "nhẹ hỏng" có đúng không, hay là tôi muốn nói "nhẹ bỗng". Tôi lên www.google.vn tìm "nhẹ hỏng", nhưng chẳng thấy ai dùng "nhẹ hỏng" cả. Một là "nhẹ hỏng" là "nhẹ bỗng" nói ngọng ra. Hai là dể tôi định nghĩa "nhẹ hỏng" là "nhẹ như hỏng có ký lô nào cả".

    ReplyDelete